Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği

Tüzük

TÜRKİYE EMEKLİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1
Derneğin adı:
Kamu Yararına Çalışır Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği’dir.
Derneğin merkezi : İstanbul.Hasan Amir sk. No:14 Kızıltoprak-Kadıköy’dür.
Derneğin kısa adı TEÖD’dir.
Dernek,Bakanlar Kurulunun 02.01.1964 tarih ve 6/2540 sayılı kararı ile KAMU YARARINA ÇALIŞIR DERNEKLER arasına alınmıştır.
Dernek Amblemi:
Derneğin ambleminin renk ve şekli aşağıdaki gibidir.

Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Logo
Amblem, dernek şubeleri tarafından aynen kullanılır.

DERNEĞİN  AMACI  VE ÇALIŞMA KONULARI

Madde 2
TEÖD,  Emekli Öğretmenlerin Ekonomik,Sosyal ve Kültürel sorunlarını çözmeyi hedefleyen  çalışmaları yapmak için kurulmuştur.

TEÖD,

a) Türkiye’deki Emekli Öğretmenlerin  merkezde ve şubelerde toplanarak merkez etrafında örgütlenip bütünleşmesini sağlamak,

b) Üyelerinin güç birliği ile emeklilik çıkarlarını ve yaşam düzeylerini geliştirici tüm girişimlerde bulunmak,

c) Üyelerin kendi aralarında dayanışma ve yardımlaşmalarını düzenlemek,

d) Emekli öğretmenlerin engin birikim ve deneyimleriyle her kademedeki eğitim ve öğretim hizmetlerinin gelişmesine ,bu alandaki  verimin artırılmasına ve çağdaşlaşmasına katkılarda bulunmak

e) Üyelerinin dinlenme,eğlenme,ve sağlık,gereksinmelerine, tüm maddi ve manevi beklentilerine yanıt verecek girişimlerde bulunmak,

f) Atatürk Devrimlerini toplumla bütünleştirerek aydınlanma sürecinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.

TEÖD, Dernek genel hükümlerine göre sahip olduğu yetkilerden başka aşağıda gösterilen konularda da etkinlik gösterir:

g) Emekli Öğretmenlerin dayanışmaları sağlanarak yetenekleri ve birikimleri doğrultusunda üretimde bulunmak, etkinlikler gerçekleştirmek,

h) Çağdaş,Demokratik,Laik toplumun yaratılması için  seminer,Konferans,panel,söyleşiler düzenlemek, görsel sanatlardan yararlanmak,

ı) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı sendika , dernek ve meslek kuruluşları ile dayanışma içinde bulunmak,

i) Üyelerin sosyal ve Kültürel gereksinimlerini gidermek için dernek lokalleri açmak,

j) Üyeler arasında iletişimin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar,konser,balo,tiyatro,sergi,spor,gezi gibi etkinlikler düzenlemek,üyelerin  bu  etkinliklerden yararlanmasını sağlamak,

k) Sanatsal,düşünsel ve bilimsel alanlarda yayınlar yapmak,eğitim,sanat,bi,lim alanlarında ödüllü yarışmalar düzenlemek,

l) Huzur ve dinlenme evi,konukevi,pansiyon gibi sosyal tesisler kurmak,işletmek veya başka kurumlardan yararlanmak,

m) Uluslar arası çalışmalarda bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak,bu kuruluşlarla proje oluşturmak,

n) Üyelerin güç birliği ile emeklilik çıkarlarını korumak ve yaşam düzeylerini geliştirici tüm girişimlerde bulunmak. .

o) Emekli öğretmenlerin Milli Eğitim Şurası’nda ,diğer resmi ve özel toplantılarda temsil edilmelerini sağlamak

p) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak

r) Çağdaş,demokratik, laik toplumun yaratılmasına yönelik çalışmalar yapma                  

s) Sosyal güvenlik kurumlarının yönetimine emekli öğretmenlerin de katılmalarını, bu kurumlardan yararlanmalarını sağlamak.