Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği

Hakkımızda

TÜRKİYE EMEKLİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Logo

09.09.1956 yılında aydınlanmacı emekli öğretmenler,  birlikteliğimizi  sağlamak ve ülkemizin eğitim sorunlarında taraf olmak amacıyla “Türkiye Emekli Öğretmenler  Derneği” ni kurmuşlardır.

 

Emekli Öğretmenlerin  dayanışmasını  amaçlayarak Kol Faaliyetleri  adı altında çalışmalar yapmışlar:

 

Sağlık ve Sosyal yardım kolu: Öğretmenler bakımevi  kurarak, hasta olan öğretmenlere maddi ve manevi yardımlarda bulunmuşlardır. Emekli öğretmen ve yakınlarının hastalık ve cenazeleri ile ilgilenerek onları  yalnızlık duygusundan kurtarmaya çalışmışlardır.

 

Ekonomi Kolu: Derneğin gelirini artırıcı çalışmalar yaparak ihtiyacı olan üyelerine para yardımında bulunmuşlardır.

 

Yayım Kolu: Dergiler yayınlamışlar, kitaplıklar kurarak kitap okumayı yaygınlaştırmışlardır.

 

Turizm kolu: Yurt içi yurt dışı kültür ve doğa gezileri düzenleyerek  birlikteliği sağlamış, ortak amaçlı çalışmalar için Umum Emekliler Federasyonu  çatısı altında diğer emekliler ile dayanışma içinde olmuşlardır.

TEÖD, Üyelerinin ekonomik, demokratik, sosyal hakları için mücadele etmiş, Çalışan öğretmenlerin örgütü İstanbul Öğretmenler Derneği, İstanbul İlkokul Öğretmenler Sendikası ve TÖS ile dayanışma içinde olmuşlardır.

Baskılar nedeniyle toplumcu faaliyetleri zaman zaman duraksamışsa da ayakta kalmayı başarmışlardır.

Emperyalizmin vahşi saldırılarının devam ettiği günümüzde  Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği (TEÖD) , bağımsızlıktan, demokrasiden özgürlükten, Adaletten yana duruşunu sürdürmeye çalışmaktadır.

 

TEÖD:

 

-Anayasamızda belirtilen, Cumhuriyetin temel  nitelikleri olan   laik, demokratik, sosyal  hukuk devleti  anlayışının bilince dönüşmesini istemektedir.

-Aydınlanmacı bir öğretmen örgütü olmayı kendine ilke edinmektedir.

-Ülkemizdeki yaklaşık 300.000 emekli öğretmenin çatısı altında toplanmasını amaçlamaktadır.

-16 Mart, 17 Nisan, 5 Ekim, 24 Kasım öğretmen günlerinin niteliklerine uygun bilinçlenme ve anma çalışmaları yapmaktadır.

-Üniversite öğrencilerine  Burs vermektedir.

-Lokal hizmetleri  kapsamında öğretmen dostları ile birlikte sosyal ve  kültürel faaliyetleri  sürdürmektedir.

-Sağlık ve sosyal yardım kapsamında hastalarımıza ve cenazelerimize sahip çıkmaktadır.

-Emekli günleri düzenleyerek özlük ve sosyal haklarımızın bilince dönüştürülmesi için çalışmaktadır.

-Okullarda açık geçen derslerde görev almak için Milli Eğitim Kurumlarıyla ilişki kurmaktadır.

-Emekli öğretmenlerin bilgi, deneyim ve becerileri ile çevrelerindeki öğrencilerin ev ödevlerine yardımcı olabilmesi  için projeler hazırlamaktadır.

 

TEÖD:

 

-Emekli öğretmenlerin, refah düzeyindeki artıştan pay alması için mücadele eder.

-Emekli öğretmenlerin  ekonomik, demokratik kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele eder.

-Yıllarca ülkesine hizmet etmiş, emeklilik primlerini ödemiş olan emekli öğretmenlerin, emeklilik politikaları ile ilgili olarak  söz, yetki ve  karar süreçlerinde yer almasını  savunur.

-İnsanca emeklilik yaşamı için mücadele eder. Aynı amaçlı emekli örgütleri ile iş birliği yapar.

-IMF direktifleri ile sosyal hakların gasp edilmesine karşı çıkar.

-Emeğin yanında yer alır.

-Eğitimin demokratikleşmesi için  mücadele eder.

-Küreselleşmenin yarattığı yıkıma karşı direnir.

-Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi temel hizmetlerin piyasalaştırılmasına karşı çıkar.

-Etnik ve mezhepsel bölünme anlayışlarına karşı dayanışmayı örgütler, birlikte yaşamayı savunur.

-Din devleti düşüncesine, saltanat yönetim anlayışına karşı çıkar.

-Atatürk devrimlerini   savunur.

-Çağdaş kültür değerlerini benimser, hoşgörü ve insan sevgisini öne çıkarır.

-Demokrasinin sadece seçim olmadığının bilincindedir. Denetim ve geri çağırabilme dinamiklerinin oluşması için çalışır.

 

Sonuç olarak TEÖD, ülkemizin bağımsızlığını, emekli ve çalışanların insanca yaşamasını savunur ve bu amaçla çalışır.

 

TÜRKİYE EMEKLİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ