Super User

Super User

Aliquam erat volutpat. Proin euismod laoreet feugiat. In pharetra nulla ut ipsum sodales non tempus quam condimentum. Duis consequat sollicitudin sapien, sit amet ultricies est elementum ac. Aliquam erat volutpat. Phasellus in mollis augue.

Web site URL: http://www.youjoomla.com

Atamızı Şükran ve Saygıyla Anıyoruz

Cumartesi, 30 Ağustos 2014 19:09

Kahraman ulusumuzla birlikte baştan ve yepyeni bir devlet kurarak bizlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk; fikirleri, başarıları, eserleri ve de kılavuz edinmemiz için geride bıraktığı ilke ve devrimleriyle, birleştirici - bütünleştirici yapısı, en önemlisi bilimi kılavuz edinmiş öngörüsü ile hiç ölmeyecek bir devlet adamı olarak dünya liderleri arasındaki hak ettiği seçkin yerini almıştır. Atamızı kaybedişimizin 74. Yılında saygı ve minnetle anıyoruz.

Burs Veriyoruz

Pazartesi, 10 Şubat 2014 00:58

Burs Veriyoruz, Desteğinizi Bekliyoruz

Gençlerimize vermekte olduğumuz burslar için desteğinizi bekliyoruz.

Hesap Bilgileri:

Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği

Kızıltoprak Şubesi-İşbankası

1071-0524330 No'lu Hesap

MUSTAFA KEMAL’İN KALEMİNDEN 19 MAYIS

Pazartesi, 10 Şubat 2014 00:32

 

MUSTAFA KEMAL’İN KALEMİNDEN 19 MAYIS

1919 yılı Mayıs’ın 19. Günü Samsun’a çıktım.Genel durum ve görünüş:

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk, Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı Ordu’su her yanda zedelenmiş,koşulları ağır bir Silah Bırakışması imzalamış. Büyük Savaş’ın uzun yılları boyunca, ulus yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve yurdu Birinci Dünya Savaşı’na sürükleyenler,

Kesintili Şartlandırma

Pazartesi, 10 Şubat 2014 00:28

 

Kesintili Şartlandırma

Biliyoruz ki Dünyanın modern,bilimsel,çağdaş yaşama alanlarında bugüne insanlık kolay ulaşmadı. Ortaçağ karanlığından mücadele ederek ulaştı.Dünyanın belli bölgelerinde çağdaşlaşma mücadelesi devam ediyor. Ülkemizin de farklı bölgelerinde yaşamın gerçekliği farklı ivmelerle devam ediyor. ÇAĞDAŞLAŞMA süreCİ geciktitilebilir.Ancak engellenemez bir gerçekliktir. İçinde bulunduğumuz günler de 31 Mart 1909 şeriat ayaklanmasının dönemiydi. Bilinmeli ki modern , çağdaş, bilimsel dünyanın da bekçileri vardır.

Hakkımızda

Cumartesi, 08 Şubat 2014 22:32

09.09.1956 yılında aydınlanmacı emekli öğretmenler,  birlikteliğimizi  sağlamak ve ülkemizin eğitim sorunlarında taraf olmak amacıyla “Türkiye Emekli Öğretmenler  Derneği” ni kurmuşlardır.

 

Emekli Öğretmenlerin  dayanışmasını  amaçlayarak Kol Faaliyetleri  adı altında çalışmalar yapmışlar:

 

Sağlık ve Sosyal yardım kolu : Öğretmenler bakımevi  kurarak, hasta olan öğretmenlere maddi ve manevi yardımlarda bulunmuşlardır.Emekli öğretmen ve yakınlarının hastalık ve cenazeleri ile ilgilenerek onları  yalnızlık duygusundan kurtarmaya çalışmışlardır.

 

Ekonomi Kolu: Derneğin gelirini artırıcı çalışmalar yaparak ihtiyacı olan üyelerine para yardımında bulunmuşlardır.

 

Yayım Kolu: Dergiler yayınlamışlar, kitaplıklar kurarak kitap okumayı yaygınlaştırmışlardır.

 

Turizm kolu: Yurt içi yurt dışı kültür ve doğa gezileri düzenleyerek  birlikteliği sağlamış, ortak amaçlı çalışmalar için Umum Emekliler Federasyonu  çatısı altında diğer emekliler ile dayanışma içinde olmuşlardır.

TEÖD, Üyelerinin ekonomik, demokratik, sosyal hakları için mücadele etmiş, Çalışan öğretmenlerin örgütü İstanbul Öğretmenler Derneği, İstanbul İlkokul Öğetmenler Sendikası ve TÖS ile dayanışma içinde olmuşlardır.

Baskılar nedeniyle toplumcu faaliyetleri zaman zaman duraksamışsa da ayakta kalmayı başarmışlardır.

Emperyalizmin vahşi saldırılarının devam ettiği günümüzde  Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği (TEÖD) , bağımsızlıktan, demokrasiden özgürlükten , Adaletten  yana duruşunu sürdürmeye çalışmaktadır.

 

TEÖD:

 

-Anayasamızda belirtilen , Cumhuriyetin temel  nitelikleri olan   laik, demokratik, sosyal  hukuk devleti  anlayışının bilince dönüşmesini istemektedir.

-Aydınlanmacı bir öğretmen örgütü olmayı kendine ilke edinmektedir.

-Ülkemizdeki yaklaşık 300 000 emekli öğretmenin   çatısı altında toplanmasını amaçlamaktadır.

-16 Mart, 17 Nisan, 5 Ekim, 24 Kasım öğretmen günlerinin niteliklerine uygun bilinçlenme ve anma çalışmaları yapmaktadır.

-Üniversite öğrencilerine  Burs vermektedir.

-Lokal hizmetleri  kapsamında öğretmen dostları ile birlikte sosyal ve  kültürel faaliyetleri  sürdürmektedir.

-Sağlık ve sosyal yardım kapsamında hastalarımıza ve cenazelerimize sahip çıkmaktadır.

-Emekli günleri düzenleyerek özlük ve sosyal haklarımızın bilince dönüştürülmesi için çalışmaktadır.

-Okullarda açık geçen derslerde görev almak için Milli Eğitim Kurumlarıyla ilişki kurmaktadır.

-Emekli öğretmenlerin   bilgi,deneyim ve becerileri ile çevrelerindeki öğrencilerin ev ödevlerine yardımcı olabilmesi  için projeler hazırlamaktadır.

 

TEÖD :

 

-Emekli öğretmenlerin , refah düzeyindeki artıştan pay alması için mücadele eder.

-Emekli öğretmenlerin  ekonomik, demokratik kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele eder.

-Yıllarca ülkesine hizmet etmiş , emeklilik primlerini ödemiş olan emekli öğretmenlerin, emeklilik politikaları ile ilgili olarak  söz, yetki ve  karar süreçlerinde yer almasını  savunur.

-İnsanca emeklilik yaşamı için mücadele eder.Aynı amaçlı emekli örgütleri ile iş birliği yapar.

-IMF direktifleri ile sosyal hakların gasp edilmesine karşı çıkar.

-Emeğin yanında yer alır.

-Eğitimin demokratikleşmesi için  mücadele eder.

-Küreselleşmenin yarattığı yıkıma karşı direnir.

-Eğitim, sağlık,barınma, ulaşım gibi temel hizmetlerin piyasalaştırılmasına karşı çıkar.

-Etnik ve mezhepsel bölünme anlayışlarına karşı dayanışmayı örgütler,birlikte yaşamayı savunur.

-Din devleti düşüncesine, saltanat yönetim anlayışına karşı çıkar.

-Atatürk devrimlerini   savunur.

-Çağdaş kültür değerlerini benimser, hoşgörü ve insan sevgisini öne çıkarır.

-Demokrasinin sadece seçim olmadığının bilincindedir. Denetim ve geri çağırabilme   dinamiklerinin oluşması için çalışır.

 

Sonuç olarak TEÖD, ülkemizin bağımsızlığını, emekli ve çalışanların insanca yaşamasını savunur ve bu amaçla çalışır.

 

TÜRKİYE EMEKLİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

Gezilerimiz

BALTIK GEZİSİ