Super User tarafından yazıldı. Kategori: MENÜLER
Yayınlanma: 09 Şubat 2014 Gösterim: 5304
Yazdır

PROJELER

ANKARA ŞUBEMİZİN ÇALIŞMASINI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ

Öğretmenevlerimiz Dergisi 21.sayı için hazırlanan "Emekli Öğretmenlerin Projeleri" Ankara şubemizin bir çalışması olarak ilgili makamlara iletilmiştir.

EMEKLİ ÖĞRETMENLERİN PROJELERİ - 2011

TEÖD Ankara Şube Başkanı Sabri Kırlı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof.Dr.Ömer Dinçer'e sunulan 15 maddelik EMEKLİ ÖĞRETMENLERİN PROJELERİ'nin yazılı metni şöyledir:

01.OYAK MODELİ YENİ BİR İLKSAN KATILIMLI TÖYAK KURULMASI Bu proje ile MEB ve YÖK ÇALIŞANLARI,EMEKLİ ÖĞRETMENLER,156 üniversitenin 78 branşta öğretmen yetiştiren 152 fakülte ve yüksek okulda okuyan 250 bin öğretmen adayı öğrenci ve kurumlardan mezun olan 300 bine ulaşanan işsiz diplomalı öğretmenin bir güvenlik çatısı altında toplanması.amaçlanmaktadır.

02.ÇOK AMAÇLI SOSYAL TESİSLERİN KURULMASI Bu proje ile hazineden 2012 yılı ya da sonraki yıllarda kiralanacak 100-200 dönümlük arazilerde öğretmenler için çok amaçlı tesislerin kurulması düşünülmektedir.

03.EYAK'ın (Emekliler Yardımlaşma Kurumu) KURULMASI Bu proje ile emekli öğretmenlerimizin yaşamının bu döneminde mutlu, sağlıklı yaşayabilmeleri sağlanacaktır. Başbakanlık Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ve diğer kamu,özel kurumların katkıları,işbirliği için yasal dayanaklar.sağlanacaktır.

04. 0-18 ARASI NÜFUSU TASARRUFA TEŞVİK ETMEK Çocuk ve gençlerimizi tasarrufa alıştırmak için eğitim programları üretmek.Anne ve babalarının katkısı,kurumların desteğiyle 18 yaşına geldiklerinde birikimleri gerçekleştirilmiş olmalı.Bunun için Başbakanlık Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu,mahalle ve köy muhtarlıkları,belediyeler diğer kamu ve özel kurumların desteği sağlanacaktır.

05. EMEKLİLERE BANKA PROMOSYONUN SAĞLANMASI Maaş aldığı bankanın promosynundan emekli öğretmenlerin yararlanması için diğer emekli gruplarla iş ve güç birliğinin sağlanması.

06. EMEKİLERİN ÜLKE KALKINMASINDA GÖREV ALMASI Öğretmenlik yaşamın her döneminde üretken bir meslektir.Emekli öğretmenlerimizin MEB kurumlarında, özel sektörde uzmanlık alanları doğrultusunda danışman olarak görev almaları için uğraş verilecektir.

07. BELGESEL FİLM / YAYINLAR Öğretmenlik mesleğinin serüveni birey ve toplum yaşamından hareketle belgesel bir filmle topluma kazandırılmalıdır. Öğretmenlerin ürünleri yayınlanarak değerlendirilmesi sağlanacaktır."

08. "SİGARA VE SAĞLIK ULUSAL KOMİTESİ" NE DESTEK Sigaranın toplumuzdan kovulması için yapılan resmi ve özel çalışmalarda görev almak

09. "TÜRKİYE OKUYOR, ANKARA OKUYOR" Cumhurbaşkanlığınca başlatılan okuma-yazma çalışmasına destek vermek, bu alanda görev almak.

10."EMEKLİYİZ GÖNÜLLÜYÜZ" Cumhurbaşkanlığı,Başbakanlık ve MEB'in birlikte yürüttükleri ortak çalışmada görev.almak

11. "YAŞLILIK PLATFORMU" Ankara şubemizin çalışmalarına katıldığı "yaşlılık platformu"na tüm üyelerimizle destek..olmak

12.HİZMET BİNASININ SAĞLANMASI Emekli öğretmenlerin yararlanacağı Ankara ilimizde bir hizmet binasının sağlanması için ilgil ve yetkililerle işbirliğine girilmesi

13. YILLIK ÖDENTİLERİN EMEKLİ MAAŞINDAN KESİLMESİ Üyelerimizin yıllık ödentilerinin merkezden kesilmesinin sağlanması

14.EMEKLİ DERNEKLERİ FEDERASYONU Tüm emekli derneklerin Türkiye Emekliler Derneği çatısı altında birleşmenin sağlanması

15.DİNLENME VE HUZUREVLERİ Emekli öğretmenin yaşamının bu döneminde bakım ve sağlık sorunlarının "dinlenme ve huzurevleri" çatısı altında sağlanması.

Bu projeler ilgili bakanlığa ulaştırıldı.Gerekli ilginin gösterileceğinin sözünü almış bulunuyoruz.Bundan sonraki çalışmalarımız projelerimizin hayata geçmesini sağlayacaktır.

Üyelerimizin görüş ve önerilerini bekleriz.Saygılarımızla...

 
Super User tarafından yazıldı. Kategori: MENÜLER
Yayınlanma: 08 Şubat 2014 Gösterim: 6209
Yazdır

GENEL MERKEZ  YÖNETİM KURULU

Genel Başkan: Erdoğan Kadir KARADENİZ

Genel Başkan Yardımcısı:YUNUS CİNGÖZ

Genel Sekreter: Ahmet Candaş BOZOKLU

Genel Sayman: M.SALİH TURAN

Üye: Hüseyin ŞAHİN

Üye:NADİRE EJDER

Üye:SOLMAZ YAVUZ

 

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU

Başkan: AKİF ÇAKIR

Üye: DURSUN YAŞAR

Üye: NİZAMETTİN ATABAY

Üye: AHMET İLGÜN

 

GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Başkan: TAKKİ AKKUŞ

Üye: Cemal ALLÜŞOĞLU

Üye: AHMET İLHAN MERTLER

 
Super User tarafından yazıldı. Kategori: MENÜLER
Yayınlanma: 08 Şubat 2014 Gösterim: 4898
Yazdır

09.09.1956 yılında aydınlanmacı emekli öğretmenler,  birlikteliğimizi  sağlamak ve ülkemizin eğitim sorunlarında taraf olmak amacıyla “Türkiye Emekli Öğretmenler  Derneği” ni kurmuşlardır.

 

Emekli Öğretmenlerin  dayanışmasını  amaçlayarak Kol Faaliyetleri  adı altında çalışmalar yapmışlar:

 

Sağlık ve Sosyal yardım kolu : Öğretmenler bakımevi  kurarak, hasta olan öğretmenlere maddi ve manevi yardımlarda bulunmuşlardır.Emekli öğretmen ve yakınlarının hastalık ve cenazeleri ile ilgilenerek onları  yalnızlık duygusundan kurtarmaya çalışmışlardır.

 

Ekonomi Kolu: Derneğin gelirini artırıcı çalışmalar yaparak ihtiyacı olan üyelerine para yardımında bulunmuşlardır.

 

Yayım Kolu: Dergiler yayınlamışlar, kitaplıklar kurarak kitap okumayı yaygınlaştırmışlardır.

 

Turizm kolu: Yurt içi yurt dışı kültür ve doğa gezileri düzenleyerek  birlikteliği sağlamış, ortak amaçlı çalışmalar için Umum Emekliler Federasyonu  çatısı altında diğer emekliler ile dayanışma içinde olmuşlardır.

TEÖD, Üyelerinin ekonomik, demokratik, sosyal hakları için mücadele etmiş, Çalışan öğretmenlerin örgütü İstanbul Öğretmenler Derneği, İstanbul İlkokul Öğetmenler Sendikası ve TÖS ile dayanışma içinde olmuşlardır.

Baskılar nedeniyle toplumcu faaliyetleri zaman zaman duraksamışsa da ayakta kalmayı başarmışlardır.

Emperyalizmin vahşi saldırılarının devam ettiği günümüzde  Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği (TEÖD) , bağımsızlıktan, demokrasiden özgürlükten , Adaletten  yana duruşunu sürdürmeye çalışmaktadır.

 

TEÖD:

 

-Anayasamızda belirtilen , Cumhuriyetin temel  nitelikleri olan   laik, demokratik, sosyal  hukuk devleti  anlayışının bilince dönüşmesini istemektedir.

-Aydınlanmacı bir öğretmen örgütü olmayı kendine ilke edinmektedir.

-Ülkemizdeki yaklaşık 300 000 emekli öğretmenin   çatısı altında toplanmasını amaçlamaktadır.

-16 Mart, 17 Nisan, 5 Ekim, 24 Kasım öğretmen günlerinin niteliklerine uygun bilinçlenme ve anma çalışmaları yapmaktadır.

-Üniversite öğrencilerine  Burs vermektedir.

-Lokal hizmetleri  kapsamında öğretmen dostları ile birlikte sosyal ve  kültürel faaliyetleri  sürdürmektedir.

-Sağlık ve sosyal yardım kapsamında hastalarımıza ve cenazelerimize sahip çıkmaktadır.

-Emekli günleri düzenleyerek özlük ve sosyal haklarımızın bilince dönüştürülmesi için çalışmaktadır.

-Okullarda açık geçen derslerde görev almak için Milli Eğitim Kurumlarıyla ilişki kurmaktadır.

-Emekli öğretmenlerin   bilgi,deneyim ve becerileri ile çevrelerindeki öğrencilerin ev ödevlerine yardımcı olabilmesi  için projeler hazırlamaktadır.

 

TEÖD :

 

-Emekli öğretmenlerin , refah düzeyindeki artıştan pay alması için mücadele eder.

-Emekli öğretmenlerin  ekonomik, demokratik kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele eder.

-Yıllarca ülkesine hizmet etmiş , emeklilik primlerini ödemiş olan emekli öğretmenlerin, emeklilik politikaları ile ilgili olarak  söz, yetki ve  karar süreçlerinde yer almasını  savunur.

-İnsanca emeklilik yaşamı için mücadele eder.Aynı amaçlı emekli örgütleri ile iş birliği yapar.

-IMF direktifleri ile sosyal hakların gasp edilmesine karşı çıkar.

-Emeğin yanında yer alır.

-Eğitimin demokratikleşmesi için  mücadele eder.

-Küreselleşmenin yarattığı yıkıma karşı direnir.

-Eğitim, sağlık,barınma, ulaşım gibi temel hizmetlerin piyasalaştırılmasına karşı çıkar.

-Etnik ve mezhepsel bölünme anlayışlarına karşı dayanışmayı örgütler,birlikte yaşamayı savunur.

-Din devleti düşüncesine, saltanat yönetim anlayışına karşı çıkar.

-Atatürk devrimlerini   savunur.

-Çağdaş kültür değerlerini benimser, hoşgörü ve insan sevgisini öne çıkarır.

-Demokrasinin sadece seçim olmadığının bilincindedir. Denetim ve geri çağırabilme   dinamiklerinin oluşması için çalışır.

 

Sonuç olarak TEÖD, ülkemizin bağımsızlığını, emekli ve çalışanların insanca yaşamasını savunur ve bu amaçla çalışır.

 

TÜRKİYE EMEKLİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

 
Super User tarafından yazıldı. Kategori: MENÜLER
Yayınlanma: 08 Şubat 2014 Gösterim: 3973
Yazdır

 

Gezilerimiz

BALTIK GEZİSİ