Acı Reçeteler Hazırlanıyor mu?

0 Yorum
751 Görüntüleme

2021 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM ‘de Sürüyor.Bütçe Plan Komisyonunda da Görüşülmüştü.

Bütün bunlar olurken biz Emekçi ve Emekliler bu görüşmelerde temsilcilerimizi bulunduramıyoruz. Sanıyorum olmayan Demokrasi ile ilgili bir durum.2021 yılı vergi yükü Emekli ve Emekçilere Dolaylı vergi olarak yüklenmiş. İçtiğimiz sudan, yediğimiz ekmekten oluşacak.Tüketim harcamalarından alınan vergi ,vergi gelirinin %65 ‘i. Bütçe oluşturulurken gerçek enflasyon hedeflenmiyor.

Bütçeyi oluşturan gelir kimlerden alınıyor. Toplanan gelir kimlere ve nasıl harcanıyor. Biliyor muyuz? Hem de bu çağda, teknolojinin hızla yükseldiği bu dönemde . Sınıfsal ve Siyasal tercih ne oluyor? Emeklilerin ekonomik sorunları görmezden mi geliniyor?

Ekonomik sorunlar ağırlaşıyor.Biz Emeklilerin alım gücü daha da düşecek.Daha da yoksullaşacağız.Borçlanacağız. Ayrıca mahçup olacağız.Hastalıklarımız artacak.İyileşmemiz zorlaşacak.Bir de Pandemi koşullarını yaşıyoruz.

Bütçe hzırlanırken işverenler düşünülmüş. Ekonomik teşvik, Vergi Prim affı gibi kalemlerle.

Ve Mali disiplini olmayan harcamalar.

Nasıl olmalıydı?

Kamu emekçilerine yeterince pay ayrılmalıydı.Üreten sanayi kesimine,Tarım yapan köylülere.

Dolaylı vergiler azaltılmalı. Ek ödemeler temel ücrete yansımalı .Refah payı yansıtılmalı. Eğitim ve Sağlık için bize yansıyacak paylar artırılmalı.

Biz Emeklilerin ekonomik sosyal ihtiyaçları karşılanmalı.Temel tüketim ürünlerine zam yapılmamalı.Yüksek gelir elde edenlerden servet vergisi alınmalı.

Geçen yıllardan biliyoruz ki biz emekliler için yaşam koşulları daha da ağırlaşacak. Gelir dağılımında eşitlik olmalı.Vergi adaletli alınmalı. Bütçe hazzırlanırken , kararlar alınırken sınıfsal olarak görüşmelerde yandaş olmayan Emekli ve Emekçi temsilcileri olmalı.

Yoksa Acı Reçeteler Yazılır ve Uygulanır.


DÖVİZ-FAİZ-ENFLASYON şeytan üçgeninde yaşamak

 Kur-Faiz-Enflasyon kıskacında yaşamak  İktidarın 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu...

Lozan kahramanı

Lozan kahramanı İsmet İnönü'yü saygı ve rahmetle anıyoruz. Işıklarda uyusun.